รับทำวีซ่าจีน

  • Posted on: 30 March 2013
  • By: zenno
รับทำวีซ่าจีน,วีซ่าจีน,ขอวีซ่าจีน

รับทำวีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน : ศูนย์รับทำวีซ่าจีน  ขอวีซ่าจีนไม่มีเวลา ยุ่งยากเกินไป มีบริการรับทำวีซ่าจีน ติดต่อเราได้ทุกวัน สายด่วน     กิฟท์ศรี 081-822-0054 สำนักงานโทร. 02-632-8271


เกริ่นนำด้วยข้อมูลอัพเดตล่าสุดจากทางสถานทูตจีน โดยมีการพัฒนาความร่วมมือในเชิงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนและไทยจนกลายเป็นศูนย์รับทำวีซ่าจีน

 โดยให้เป็นเพื่อให้มีสถานที่รับรองการยื่นขอวีซ่าจีน เรียกย่อๆว่า " ศูนย์วีซ่าจีน " ตั้งอยู่ที่ อาคาร ธนภูมิ ชั้น 5 เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน กรุงเทพฯ 10400      

 โทร. 02-207-5999 และ 02-207-5888อีเมล์ : bangkokcentre@visaforchina.org

 โดยทางศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการรับยื่นวีซ่าจีนและการรับรองเอกสารต่างๆ รวมถึงการเรียกสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่าจีน ตามแต่กรณีครับ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งข่าวร้ายครับ คือการปรับเพิ่มราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน โดยขึ้นทุกประเภทครับดังรายการต่อไปนี้  

 ประเภทวีซ่าจีน   ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน
 แบบปกติ ใช้เวลา 4 วันทำการ- เข้าออกได้ครั้งเดียว  1,500 บาท
 แบบเร่งด่วน ใช้เวลา 2 วันทำการ- เข้าออกได้ครั้งเดียว 2,550 บาท
 แบบปกติ ใช้เวลา 4 วันทำการ - เข้าออก 2 ครั้ง  2,500 บาท
 แบบเร่งด่วน ใช้เวลา 2 วันทำการ - เข้าออก 2 ครั้ง 3,550 บาท
 แบบเร่งด่วนพิเศษ ใช้เวลา 1 วันทำการ (ต้องเข้าสัมภาษณ์)  3,150 บาท

เวลาเปิดทำการของศูนย์วีซ่าจีน  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลายื่นวีซ่าจีน 09.00 - 11.30 น.

เวลารับเล่มวีซ่าคืน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลาทำการ 15.00 - 15.40 น. 

สามารถชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้โดยตรงที่ศูนย์วีซ่าจีน เป็นเงินสด 

หมายเหตุ: หลังจากศูนย์วีซ่าจีนได้เปิดทำการแล้ว พบว่ามีความล่าช้าของกระบวนการทำงานของทางศูนย์วีซ่าจีน จึงควรเผื่อเวลาเดินทางให้มากพอสมควร อีกทั้งวีซ่าจีนแบบเร่งด่วน 1 วันจำเป็นต้องมีเหตุผลที่ดีพอ เพื่อการขออนุมัติวีซ่าให้แล้วเสร็จได้ภายในวันเดียวนะครับ ดังนั้น เหตุผลเพื่อการท่องเที่ยว อาจจะไม่ดีพอเพื่อการขอแบบพิเศษดังกล่าว ด้วยความปรารถนาดี จาก SP CENtER 


SPCENtER เป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่าจีนในนามของท่านได้ตามระเบียบการใหม่ของสถานทูตจีนที่กำหนดให้ตัวแทนท่องเที่ยวต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานเพื่อบริการรับทำวีซ่าจีนดังกล่าว นอกจากนี้เรายังมีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเภทต่างๆอาทิเช่น วีซ่าประเภทเข้าออกได้หลายครั้งในครึ่งปี หรือหนึ่งปีขึ้นไป วีซ่าจีนสำหรับผู้ยื่นที่มีสภาพเป็นสาวประเภทสอง หรือวีซ่าจีนสำหรับคนต่างชาติครับ 

 

มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าจีนพิ่มมากขึ้น โดยต้องระมัดระวังไม่ให้มีการผิดพลาดของเอกสารในขณะยื่น เนื่องจากมีผู้ยื่นขอวีซ่าจีนเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ทางศูนย์รับทำวีซ่าของเราจึงขอนำเสนอข้อมูลที่มีการปรับปรุงตามกฎระเบียบการยื่นเอกสารขอวีซ่าจีน โดยต้องเพิ่มความระมัดระวังในเอกสารที่ยื่น อาทิเช่น รูปถ่ายติดบัตร การกรอกฟอร์มข้อมูลคำถามต้องชัดเจนนะครับ

 

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นสาวประเภทสอง หรือที่ผ่าตัดแปลงเพศก็อาจจะมีปัญหาให้ชวนปวดหัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าผู้ยื่นที่มีเพศปกตินะครับ อันเนื่องจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมที่อาจจะไม่ค่อยมีการยอมรับในเรื่องของเพศที่สามมากเท่าใดนักในการยื่นขอวีซ่าจีน อาจจะเนื่องด้วยที่มีอัตลักษณ์ตัวตนที่ไม่ค่อยตรงกับเพศที่แท้จริงโดยสิ้นเชิงหรือเพียงบางส่วน จึงอาจจะเป็นปัญหามากพอสมควร จึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอวีซ่าประเภทดังกล่าวก่อนนะครับ  

 

ในขณะนี้มีความต้องการหลากหลายมากขึ้นในการขอวีซ่าจีนพื่อการทำงานและวัตถุประสงค์อื่นๆในระยะเวลาที่นานขึ้นกว่าปกติ โดยเฉพาะวีซ่าประเภทเข้าออกได้หลายครั้งภายใน 6 เดือนหรือ12 เดือนขึ้นไป แต่อาจจะต้องติดกับปัญหาด้านเอกสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารรับรองการขอวีซ่าออกจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองรัฐบาลจีนหรืออื่นๆมากพอสมควรตามกฎระเบียบใหม่ของสถานทูตจีนที่ออกมากำหนด ทางศูนย์รับทำวีซ่าจีนของเราจึงขอเสนอทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับความต้องการพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าจีน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับ 

- วีซ่าจีน 1 ปี เข้าออกได้หลายครั้ง อยู่ได้ครั้งละ 30 วัน 

- วีซ่าจีนเข้าได้หนึ่งครั้ง อยู่ได้นาน 60 วัน 

- วีซ่าจีน 1 ปี เข้าออกได้หลายครั้ง อยู่ได้ครั้งละ 60 วัน 

ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านเพิ่มเติมได้ 

หากสนใจกรุณาติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ 

ข่าวปรับปรุงล่าสุดนับจากวันที่ 2 กันยายน 2556 เป็นต้นไป ขณะนี้ ทางสถานทูตจีนได้ออกข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าจีนประเภทเร่งด่วน 1 วันทำการ ขณะนี้ระยะเวลาดังกล่าวได้ถูกยกเลิกแต่ยังคงระยะเวลาทำการประเภทอื่นๆโดยในกรณีเร่งด่วนมากที่สุดจะใช้เวลา 2 วันทำการเป็นอย่างน้อยที่สุด จึงอยากให้ผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศจีน โปรดตรวจสอบและเผื่อเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันในการทำวีซ่าจีนดังกล่าว จึงประกาศมาให้ทราบกันครับ 

 

ในขณะนี้มีผู้ประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าจีนเป็นจำนวนมากอีกทั้งสถานทูตยังมีวันหยุดทำการมากพอสมควรในแต่ละเดือน จึงควรพิจารณาวางแผนการยื่นขอวีซ่าจีนของท่านล่วงหน้าให้พอดีกับแผนการเดินทางตามที่กำหนดเอาไว้


บริการรับทำวีซ่าจีนประเภทท่องเที่ยว 

  • passport มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

  • จองตั๋วเครื่องบินไปกลับ ตามวันที่เดินทางไปกลับ

  • ใบจองโรงแรม

  • หน้าสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรกและหน้ายอดสุดท้าย (แนะนำว่าให้มียอดเงินคงเหลือมากกว่า 50,000บาท ) - สำหรับผู้ยื่นวีซ่าจีนที่เป็นคนต่างชาติเท่านั้น                                     

  • ยิ้มกว้างๆยิ้มกว้างๆกรณีไม่เคยขอวีซ่าจีน หรือเคยได้รับวีซ่าจีนมาก่อนแต่เกินกว่า2ปีขึ้นไป ก็จำเป็นต้องมีเงินดังกล่าวโดยสามารถนำเงินฝากได้ทันทียิ้มกว้างๆยิ้มกว้างๆ


บริการรับทำวีซ่าจีนประเภทธุรกิจ

-  จดหมายเชิญจากหน่วยงานทั้งเอกชนหรือรัฐบาลในประเทศจีน ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการเชิญ อาทิเช่น บัตรเชิญจากงานแสดงสินค้าประเภทต่างๆ  (Fair Trade, Expo and etc.)