รับทำวีซ่าญี่ปุ่น

รับทำวีซ่าญี่ปุ่น ขอวีซ่าญี่ปุ่น Visa  Japan

 

 

日本

ศูนย์รับทำวีซ่าญี่ปุ่น และรับแปลเอกสาร เอสพีเซ็นเตอร์ รับทำวีซ่าญี่ปุ่น ขอวีซ่าญี่ปุ่น มีปัญหาเรื่องขอวีซ่าญี่ปุ่น โดนปฏิเสธวีซ่าญี่ปุ่น คิดจะขอวีซ่านักเรียนญี่ปุ่น ปรึกษาศูนย์รับทำวีซ่า และรับแปลเอกสารของเราได้เพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้น ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ยินดีรับใช้ครับ เคน 0863389935 

บล็อกนี้ขอนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมของประเภทการรับทำวีซ่าญี่ปุ่น ประเภทอื่นๆที่อาจจะมีคนสนใจอยากจะยื่นขอ วีซ่าญี่ปุ่น ดังกล่าว รวมทั้งบริการรับแปลเอกสารทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในส่วนเอกสารประกอบ

ที่อยู่สำนักงาน  ชั้น 4 ห้อง 401   อาคารเกษมกิจ ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพฯ โทร 02-632-8271 แฟกซ์ 02-632-8271 สายด่วน โทร. 086-338-9935  

 

 วีซ่าญี่ปุ่นติดตามคู่สมรสชาวญี่ปุ่นหรือบุคคลมีถิ่นพำนักถาวรในญี่ปุ่น (Spouse Visa)

 1. ใบทะเบียนสมรส ทั้งจดในไทย หรือในญี่ปุ่น 

 2. ทะเบียนครอบครัวของคู่สมรสชาวญี่ปุ่น

 3. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์รวมถึงจดหมายประกอบ โดยทางเราเป็นผู้จัดทำให้ครับเขียนขึ้นเป็นแบบภาษาอังกฤษจะเหมาะสมที่สุดครับ

 วีซ่าญี่ปุ่นประเภทอื่นๆ วีซ่าแบบเข้าออกหลายครั้ง (Multiple Entry Visa)

1. หนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าญี่ปุ่น แบบ Multiple 1 ชุด โดยทางเราเป็นผู้จัดทำให้ครับเขียนขึ้นเป็นแบบภาษาอังกฤษจะเหมาะสมที่สุดครับ 

2. องค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องใช้ หนังสือรับรองจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3. องค์กรธุรกิจที่ดำเนินการโดยรัฐ หรือ องค์กรของราชการ ไม่ต้องแสดงเอกสารยืนยัน

4. องค์กรลูก หรือ บริษัทร่วมทุน ที่จดทะเบียนหลาดหลักทรัพย์ในญี่ปุ่น แสดงเอกสารของบริษัท และหลักฐานการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ในญี่ปุ่น

5. องค์กรที่ทำธุรกิจกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ต้องใช้ เอกสารเชิญจากบริษัทในญี่ปุ่น และหลักฐานการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทที่เชิญ

6. องค์กรที่เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และมีทุนจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ต้องใช้เอกสารการเป็นสมาชิก และเอกสารยืนยันว่ามีการดำเนินธุรกิจจริง เช่น ใบกำกับสินค้า เป็นต้น

7. องค์กรที่มีสาขาในญี่ปุ่น และ เป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย (JCC) ให้แสดงเอกสารการเป็นสมาชิก รวมถึงที่อยู่สำนักงานในญี่ปุ่น

 วีซ่าญี่ปุ่นเยี่ยมระยะสั้น (Transit Visa)

1. ตั๋วเครื่องบินฉบับจริง

 2. ถ้าเป็นตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีใบยืนยันเส้นทางการบิน จากสายการบินด้วย