บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวพม่าและต่อวีซ่าแรงงานพม่า

ก็คงประสบปัญหากันไม่น้อยในเรื่องของแรงงานพม่าที่ถือวีซ่าพม่า/วีซ่าไทยอยู่ทำงานในเมืองไทยครบ 4 ปี แต่ไม่สามารถต่อใบอนุญาตทำงานได้ ลองติดต่อเข้ามาซิครับ มีบริการรับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวพม่า เราทำได้ถูกต้องตามกฎหมายนำไปใช้ได้แน่นอนครับ ติดต่อน้องหมวย 081-8315157 บริการรับทำวีซ่าพม่า/ วีซ่าไทย

รายละเอียดในการบริการแรงงานต่างด้าวตามข้างล่างนี้นะค่ะ แต่ถ้าคิดว่ายุ่งยากเกินไปให้โทรหาเรา สายด่วน น้องหมวย 081-8315157 เพื่อขอคำปรึกษาเป็นรายๆไป

กรมการจัดหางานและทางการเมียนมาร์ได้ประชุมหารือระดับวิชาการ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ที่ครบกำหนดวาระการจ้างงาน ๔ ปี และการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ภายใต้ MOU โดยได้แจ้งขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสารในการดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ให้นายจ้าง/สถานประกอบการยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว พร้อมเอกสารดังนี้

เอกสารส่งสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ 3

1.แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ประเทศไทยกับพม่า

2.หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน ( Demand Letter )

3.หนังสือแต่งตั้ง ( Power of Attoney )

4.สัญญาจ้างแรงงาน ( Employment Contract )

5.บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ( Name List )

6.สำเนาบริษัทจัดหางานในประเทศพม่า

7.สำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (โควต้า)

8.แผนที่บริษัทที่รับอนุญาตโคต้า

9.สำเนาใบรับรองบริษัท

10.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับอนุญาตโคต้า

11.ใบสัญญาเช่าที่ตั้งบริษัท(กณีผู้มีอำนาจอยู่คนละที่กับบริษัท)

12.ใบมอบอำนาจให้ บริษัท จัดหางาน บี แบงค์ จำกัด

13.สำเนาใบอนุญาตจัดหางานบริษัทจัดหางาน บี แบงค์ จำกัด (จง.3)

14.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

15.หนังสือมอบอำนาจจาก บริษัท จัดหางาน

16.สำเนาบัตรประฃาชนพนักงาน

17.หนังสือรับรองการเป็นพนักงานของบริษัท

18.สำเนาบัตรพนักงาน บริษัท จัดหางาน

19.แบบฟอร์ม ตม.เมียนมาร์ (Personal Profile for Overseas Worker)

20.สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หน้าแรกและหน้าประทับตราวีซ่า

สิ่งที่จะได้รับกลับมา

1. พาสปอร์ตสากล 1 เล่ม อายุนาน 4 ปีไปได้ 10 ประเทศในเอเซีย

2.1 นายจ้างบริษัทค่าตรวจสุขภาพแรงงาน 600 บาทต้องทำประกันสังคมเอง

2.2 นายจ้างบุคคลธรรมดา ตรวจสุขภาพแรงงาน 2,800 บาททำประกันสุขภาพ 1 ปี

3. ใบอนุญาตทำงาน 1 ปี

4. วีซ่าเข้าประเทศไทย 2 ปี

5.เงินประกันส่งกลับ1,000 บาท แรงงานที่กลับประเทศขอคืนได้ที่กระทรวงแรงงาน

6.มีรถบริการรับส่งไปทำที่ชายแดน มี ทั้งหมด 4 แห่ง

1.พม่าที ท่าขี่เหล็ก ไทยที่ อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย

2.พม่า ที่ เมียวดี ไทย ที่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก

3.พม่า ที่ ทิคี แม่สะมี่ ไทย ที่ ต.บ้านเก่า อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี

4.พม่า ที่ เกาะสองไทย ที่ อ.เมือง จังหวัด ระนอง

ประสานงานกันเป็นรายไปครับ เราต้องการช่วยกันอำนวยความสะดวกครับ

ระยะเวลาการทำเอกสาร

1.เก็บเอกสารตรวจสอบ 7 วัน

2.ยี่นเอกสารนำเข้าแรงงานต่างดาวที่จัดหางาน 7 วัน

3.ให้กระทรวงตรวจสอบ 7 วัน

4.ให้พม่าอนุญาต 7 วัน

5.รับเอกสารกลับและประสานนายจ้างพร้อมเดินทาง 7 วัน

6.รับแรงงานพม่าไปที่ขายแดนไทย-พม่า 1-2 วัน

รวมใช้เวลา ประมาณ 37 วัน

แรงงานที่ไม่มีอะไรเลยต้องทำนำเข้า ราคา เตรียมยื่นเอกสารได้แล้วครับ

ถ้ารัฐบาลไทยทำงานได้ไม่ถูกปิดสถานที่ทำงานใช้เวลาประมาณ 1 เดือนครับ

บริการพิเศษรายงานตัว 90 วัน ราคา 200 บาท ค่าส่งกลับเอกสารชุดละ 50 บาท

http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าพม่า