แผนท่องเที่ยวขอวีซ่าสวีเดน-วีซ่านอร์เวย์

  • Posted on: 20 September 2017
  • By: zenno

อย่างที่เคยเกริ่นมาก่อนหน้านี้แล้ว แผนท่องเที่ยวก็ถือเป็นเอกสารสำคัญส่วนหนึ่งในการขอวีซ่าเซนเก้นในเครือประเทศยุโรป อาทิเช่น วีซ่าสวีเดนหรือวีซ่านอร์เวย์ ที่มีการกำหนดข้อเรียกร้องให้ผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องแสดงเจตนาในการไปเยี่ยมเยียนยุโรป แสดงแผนท่องเที่ยวของสถานที่ที่ต้องการไปเยี่ยมเยียนเพื่อวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยจัด   แสดงถึงสถานที่ วันที่ เวลา ในแต่ละประเทศต่างๆในเครือยุโรปที่ต้องการเดินทาง ยื่นประกอบพร้อมกันกับเอกสารอื่นๆประกอบการสมัครขอวีซ่า  นำเสนอโดย SPCENtER บริการรับทำวีซ่าสวีเดน - วีซ่านอร์เวย์


 

 

ก็ต้องขอเอ่ยเตือนไว้ก่อนการยื่นขอวีซ่าใดๆนะครับ ว่าจำเป็นต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบถึงแผนการเดินทางหรือแผนท่องเที่ยวจัดทำออกมาในรูปแบบเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อออกวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ซึ่งย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้เดินทางที่ต้องการไปเพื่อท่องเที่ยวในเครือประเทศยุโรปเท่านั้น การทำการบ้านให้หนักและละเอียดรอบคอบมากพอ ก็ย่อมมีรางวัลเป็นความสำเร็จ ได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆตามที่ปรารถนา ในทางตรงกันข้ามถ้าหากได้ยื่นสมัครขอวีซ่าไปแล้ว ก็ดูเหมือนว่าโอกาสที่จะทำการแก้ไข เพิ่มเติม หรือกระทำการใดๆได้อีกเหนือไปกว่านั่งภาวนาบนบานสานกล่าวอ้อนวอนพระเจ้าองค์ไหนก็ดูเหมือนว่ามันอาจจะสายเกินไปจริงมั้ยครับ เมื่อมองย้อนกลับไปถึงขั้นตอนและวิธีการพิจารณาอนุมัติวีซ่าซึ่งเกือบทั้งหมดจำเป็นต้องพิจารณาผ่านเอกสารที่ผู้ยื่นสมัครขอวีซ่าจัดหามาประกอบโดยเกือบจะไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครขอวีซ่าได้ให้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติม ยกเว้นในบางกรณีที่อาจจะมีหนทางเพียงน้อยนิดอาทิเช่น ได้รับโทรศัพท์  จากเจ้าหน้าที่สถานทูตเพื่อสืบถามค้นข้อมูลเพิ่มเติม หรืออาจจะมีการนัดสัมภาษณ์ส่วนบุคคลแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อยที่ได้รับโอกาสดังกล่าวโดยไม่ได้พูดอะไรออกมาได้อีก ได้เพียงแต่นั่งรอคอยผลการพิจารณาไปตามยถากรรมโดยผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นไปได้ทั้งบวกและลบ  สุดท้ายนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับ โดยผมได้แสดงกำหนดแผนท่องเที่ยวของ 3 เมืองหลัก เมืองสตอคโฮล์ม - โอรีโบร - เมืองออสโล ในระยะเวลาประมาณ 47 วันนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ