เกร็ดควรรู้ก่อนยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

เกร็ดควรรู้ก่อนยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

เนื่องด้วยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครที่ต้องพิจารณาถึงประเภทการขอวีซ่าออสเตรเลียที่เหมาะสมกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ และรวมทั้งเอกสารแวดล้อมต่างๆที่นำมายื่นประกอบการขอวีซ่า นอกจากนี้ก็จำเป็นต้องยื่นผ่านศูนย์ตัวแทนรับทำวีซ่าออสเตรเลีย VFS Australia  และอาจจะขอคำแนะนำบางอย่างในการยื่นขอวีซ่าต่างๆได้ แต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่เจ้าหน้าที่ VFS Australia สามารถทำได้และทำไม่ได้ มาลองดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ

 

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ VFS และเจ้าหน้าที่สถานทูตสามารถทำได้

 • อาจจะแนะนำถึงประเภทการขอวีซ่าออสเตรเลียอันเหมาะและถูกต้องกับความประสงค์ในการเยี่ยมเยียนออสเตรเลีย

 • แนะนำถึงรายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเภทวีซ่าที่คุณต้องการขอ

 • อธิบายถึงกระบวนการรับสมัครขอวีซ่าของคุณ

 • ตรวจสอบว่าคุณได้ยื่นแบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่าถูกต้องหรือไม่

 • ช่วยเหลืออื่นๆที่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับการสมัครของคุณ                                  

 • ในทางตรงกันข้าม สิ่งที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ VFS และสถานทูต ไม่สามารถทำได้

 • ให้คำแนะนำว่าวีซ่าประเภทใดที่คุณควรจะสมัครเพื่อขอวีซ่า

 • คอยช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มในทุกกรณี

 • คอยช่วยบอกในการตอบคำถามข้อต่างๆในแบบฟอร์ม

 • แนะนำคุณว่าผลการสมัครขอวีซ่าของคุณควรจะออกมาเป็นเช่นไร

  สิ่งต่างๆที่ควรจะปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

 • จัดหาแสดงข้อมูลเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการขอวีซ่า

 • อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรายชื่อเอกสารก่อนการยื่นขอวีซ่า

 • จัดหาเอกสารการสมัครที่สมบูรณ์ในส่วนเอกสารส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายชื่อเอกสาร

ตามข้อมูลข้างต้น ถ้าหากพิจารณาให้ดีก็จะพบว่าเป็นข้อจำกัดที่ค่อนข้างตายตัวว่าเจ้าหน้าที่ไม่อาจชี้นำข้อมูลใดๆที่ส่งผลต่อการพิจารณาของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลในเชิงลึกของผู้สมัครขอวีซ่าแต่ละคน ย่อมมีความแตกต่างกันมากพอสมควร  แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดข้างต้น จึงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่อาจให้ข้อคิดเห็นหรือกระทำการสิ่งอื่นใด ทางเราจึงขอเสนอเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งในการช่วยเหลือท่านในการคิดวิเคราะห์ ตีโจทย์ แก้ปัญหา ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ประเภทเยี่ยมเยียนคนรัก หรือการประกอบธุรกิจ ฝึกงานระยะสั้น เรียนคอร์สระยะสั้น หรืออื่นๆ