รับทำวีซ่าอังกฤษ

 


รับทำวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าอังกฤษ มีปัญหาเรื่องวีซ่าอังกฤษ โดนปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ หรือคิดจะขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ ติดต่อเรา SPCENTER 

สำนักงานโทร. 02-6328271 สายด่วน เคน 086-338-9935  

Email : sptranslationcenter@hotmail.com

ตอนนี้ศูนย์รับทำวีซ่าอังกฤษ VFS UK ของสถานทูตอังกฤษตามข้างล่างนี้ได้ย้ายที่ทำการไปสถานที่ใหม่ Image result for British Flag Man

ศูนย์รับแบบคำร้องวีซ่าอังกฤษ วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้นที่ 28 สุขุมวิท 13 คลองเตยเหนือ 
วัฒนา กรุงเทพฯ  10110  
Address
The Trendy Office Building , 28th Floor, 
Sukhumbvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana, 
Bangkok 10110

 


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าอังกฤษ


เอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการสมัครยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษไปยังประเทศอังกฤษ ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นเพียงแค่แนวทางโดยพื้นฐานที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่าอังกฤษ

มีหลายๆกรณีที่ผู้ยื่นเอกสารคิดไม่ตกว่าจะหาเอกสารอะไรมาเพื่อยื่นขอวีซ่าอังกฤษเยี่ยมแฟนหรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ

บ่อยครั้งที่ผมพบเห็นว่าศูนย์รับทำวีซ่าต่างๆ และหรือทั้งศูนย์รับแปลเอกสาร ไม่ใส่ใจในการทำงาน หรือไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าจริงๆ โดยไม่ค่อยเอาใจใส่ต่อการดูแลเอกสารของลูกค้ามากนัก จึงอาจจะเข้าข่ายกรณีแบบนี้

ในกรณีที่ท่านไม่มีเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าโดยโทรเข้ามาสอบถามก่อนนะครับ
 

ท่าน ควรตรวจสอบว่ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่พิจารณา ก่อนที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่า เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของผู้ยื่นคำร้องของวีซ่าในการแสดงให้เจ้า หน้าที่เห็นว่าท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของประเภทวีซ่าที่ท่านได้ยื่น ขอ ในกรณีที่ท่านไม่มีเอกสารตามคำแนะนำในเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าหรือเอกสาร ที่ท่านคิดว่าเกี่ยวข้องกับคำร้องขอวีซ่าของท่าน ท่านควรจะอธิบายเหตุผลว่าทำไมท่านถึงไม่มีเอกสารนั้นๆ แต่ท่านไม่ควรยื่นเอกสารปลอมเด็ดขาดนะครับ

ถ้าท่านยื่นเอกสารปลอม อาจจะโดนปฏิเสธคำร้องขอวีซ่าโดยอัตโนมัติ และท่านอาจจะได้รับคำสั่งห้ามเข้าสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 10 ปี หรือเท่ากับโทษประหารเชียวนะครับ ถ้าคิดจะทำอะไรดังกล่าว พึงระลึกเสมอว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับ ผมเห็นใบปฏิเสธมาเยอะแล้วครับ ไม่คุ้มกันหรอกครับ  โดยการยื่นขอครั้งต่อไปของท่าน จะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ โดยไม่ได้ทำการพิจารณาใดๆ เพิ่มเติม ถือว่าเป็นโทษสูงสุดแล้วครับ
  

รวมทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าคู่สมรสหรือคู่หมั้น ก็จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวฝึกหัดภาษาอังกฤษให้ดี เพราะว่าจขะมีการสอบวัดระดับเพิ่มเติม ยากกว่านี้แน่นอนครับ ไม่ควรประมาท เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายในการสอบที่แพง ้าสอบไม่ผ่าน ต้องสอบซ้ำ จึงควรเตรียมการณ์ให้ดีครับ

ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงเพิ่มเติมตามแต่คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัครการขอวีซ่าอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆตามแต่ต้องการ อย่าลืมตรวจสอบวันเดินทาง เพื่อจะได้ทำการนัดหมายยื่นขอ วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ วีซ่าแต่งงานอังกฤษ วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ วีซ่านักเรียนอังกฤษ ตามแต่กำหนดเดินทาง (ไม่ควรรีบร้อนซื้อตั๋วเครื่องบินถ้าหากยังไม่เห็นวีซ่านะครับ ถึงแม้ว่าอาจจะได้ตั๋วราคาถูกมาก็ตาม เพราะเนื่องจากเป็นความยากลำบากในการกำหนดเวลาออก วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ วีซ่าแต่งงานอังกฤษ วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ วีซ่านักเรียนอังกฤษ ที่ออกชัดเจน ยกเว้นได้รับการตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าชัดเจนแล้วนะครับ

• พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า และต้องเป็นหน้าที่ว่างทั้งด้านหน้า และด้านหลังพร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)

• รูปถ่าย  2 นิ้วสี  2 รูป พื้นหลังของภาพต้องเป็นสีขาว ไม่ใช่รูปขาวดำ) ควรมีอายุไม่เกิน  3 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป

• สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

• หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้น จะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

• กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ในการขอ วีซ่าอังกฤษ เพื่อไปพำนักในอังกฤษด้วยเหตุผลใด

• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการ เงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ให้บุคคลในครอบครัวด้วย

• กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

• กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษาด้วยกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า  20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา / มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง

• แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด นอก จากนี้ทางศูนย์วีซ่าของเรายังมีบริการช่วยเหลือในการสมัครขอวีซ่าประเภทคู่ หมั้น สมรส ทำงาน นักเรียน หรือประเภทอื่นๆ ให้เพิ่มเติมมากกว่านี้โปรดติดต่อเข้ามาโดยตรงกับทางศูนย์รับทำวีซ่าอังกฤษ ของเรา โทร. 086-338-9935
 

วีซ่าแต่งงานอังกฤษ / วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ (UK Settlement Visa)

วีซ่าแต่งงานอังกฤษ ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากพอสมควร เนื่องจากผมผู้เขียน ก็มีประสบการณ์มากมายในปัญหาหลากหลายรูปแบบต่างๆ กันออกไปของผู้สมัครยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ เนื่องด้วยมีความต้องการเป็นอย่างสูงของชาวอังกฤษที่แต่งงานกับหญิงไทยและหรือตั้งใจที่จะสมรสในประเทศอังกฤษ จึงต้องยื่นขอวีซ่าแต่งงานอังกฤษก่อน สุรเชษฐ สายด่วน  0863389935

แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างๆที่ส่งผลต่อการยื่นขอ วีซ่าแต่งงานอังกฤษ หรือวีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ ก็ตาม อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยาวนานในยุโรป อันเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา (Hamburger Crisis ) ส่งผลให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ในยุโรปต้องทำการรัดเข็มขัดประหยัดค่าใช้จ่ายทุกวิถีทาง อีกทั้งยังต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายภายในประเทศ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ยื่นขอ วีซ่าแต่งงานอังกฤษ และหรือ วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ ซึ่งส่งผลให้เกิดการกำหนดข้อบังคับควบคุมเกิดขึ้นตามหลังมากมายเพื่อควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพของผู้ที่จะยื่นขอขอ วีซ่าแต่งงานอังกฤษ และหรือ วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ ด้วยมีมาตรการเข้มงวดในการกำหนดคุณสมบัติเป็นอย่างสูงทั้งฝ่ายสปอนเซอร์สัญชาติอังกฤษ และคู่ต่างชาติของตนเอง ทั้งในแง่ความสัมพันธ์และการเงินสนับสนุนในระหว่างพำนักในประเทศอังกฤษ

ดังนั้นทางศูนย์ยื่นขอ วีซ่าแต่งงานอังกฤษ ของเราจึงต้องทำการศึกษาข้อมูล กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทุกอย่าง อย่างละเอียดของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เอกสารที่จะนำส่งยื่นขอ วีซ่าแต่งงานอังกฤษ มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบตามที่กฎหมายกองตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร ต้องการอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เนื่องด้วยราคาค่าธรรมเนียมยื่นขอ วีซ่าแต่งงานอังกฤษ มีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่าย ดำเนินการ สอบภาษาอังกฤษ และตรวจร่างกาย ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อการยื่นขอ วีซ่าแต่งงานอังกฤษ หรือ วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ ก็ต้องมีการเตรียมก่อนล่วงหน้า โดยควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของท่านดีพอหรือยัง ก่อนจะยื่นขอวีซ่าแต่งงานอังกฤษ หรือ วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ

- ฝ่ายสปอนเซอร์มีความมั่นคงทั้งในด้านรายได้ ตามที่กฎหมายกำหนดขั้นต่ำ นำเสนอที่พักที่เหมาะสมได้ และมีเงินออมบางส่วน

- ฝ่ายผู้ยื่นมีประวัติที่ดีและไม่เคยยื่นขอ วีซ่าอังกฤษ ในนามของแฟนหรือสามีคนก่อนๆ ทั้งที่ประเทศอังกฤษหรือประเทศอื่นๆ แต่ถ้ามี ต้องทำการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ถึงระยะเวลาและสภาพแวดล้อมอื่นๆ

- ถ้าหากยื่นขอเป็น วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้หลังจากได้รับวีซ่าโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจจะต้องสมัครขอใหม่ รวมทั้ง วีซ่าแต่งงานอังกฤษ ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนและเข้าอังกฤษแล้ว

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสุขภาพแข็งแรงดี พร้อมกับการตรวจ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ พร้อมรับการเข้าสอบได้ ถ้ายังไม่แน่ใจปรึกษาก่อนได้ครับ

- กรณีเอาบุตรที่อายุใกล้ 18 ปีบริบูรณ์ควรต้องทำการบ้านให้มากขึ้นครับ เพราะอาจจะประสบปัญหาหลายด้านได้ครับ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนยื่นครับ

สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนช่วยเหลือ และให้คำแนะนำอย่างจริงใจครับ อย่าลืมอีกประการสำคัญครับ การเข้าใจภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบก่อนขอ วีซ่าแต่งงานอังกฤษ หรือวีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ ก็มีความสำคัญมากแล้ว ท่านยังต้องเจอการสอบครั้งต่อไปๆ หลังจากได้รับ วีซ่าแต่งงานอังกฤษ หรือวีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ จึงต้องทำการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยได้มากครับ

  
ศูนย์เอสพีของเรา โทร. 086-338-9935 

อีเมล์ sptranslationcenter@hotmail.com   บินดีรับฟังปัญหาการขอวีซ่าของท่านครับ 


 

 

VISA FOR UNITED KINGDOM Tourist Visa For UK Center Receiving Applications For a Visa To UK VFS (Thailand) Co. Ltd.

Submitting hours: 8.30 – 15.00 hours. Receiving hours: 15.00 – 16.30 hours.

Documents essential for submitting to get a tourist visa to UK and these documents merely serve as a guideline for the process and form the basis leading to a visa. It may be necessary for some adjustments or addition based on individual qualifications of persons seeking a visa.

• Original passport valid for not less than 6 months with at least 3 blank pages at the front as well as at the back including the old passport (if available).

• Two 2-inch photos with the bottom section being white, not black and white ) taken not more than 6 months previously and both shall be identical.

• Copy of house registration / copy of citizenship card / copy of official card / document for changing name, surname , divorce certificate and marriage certificate shall be original only / copy birth certificate.

• Testimonial in English issued by the company where applicant is working with details on position, current salary, duration of service at the company and period of leave taken for traveling to Europe, and coming back after completing the tour for working normally.

• In case of applicant having business of its own, it is necessary to furnish copies of Trade Registration, Commercial Registration or certificate issued in favor of the Company not more than 6 months including business objectives of the company.

• Copy of account for personal savings or fixed savings account retroactively for 6 months (including an updated version. Should use the bank account with regular deposits and withdrawals not less than 6 numerals to evidence that applicant is financially well off to cover its expenses and would face no problem upon returning to its homeland . In case of family travel, for usage of any account to seek visa , a letter certifying expense shall be issued in favor of the person in the family.

• In case the company where applicant works, absorbs expenses for travel totally, the Company must issue a letter expressing its assumption of commitments for expenses incurred by the traveler and of its return to Thailand to resume its work. Name of the traveler shall be specified and reason for traveling shall be stated in the letter.

• In case of a student, it must have a certificate from the academy where it is studying including a copy of student card. In case of a minor person traveling without a guardian or in case of traveling with parents, either of these two persons must issue a letter of consent and shall also obtain a letter from the district office certifying that either parent has issued consent for the offspring to travel with its father or mother. Such letter from district office shall be signed by district officer or by its authorized representative and affix the official seal.

• Visa Form duly filled completely and signed, 1 set. In addition, the Visa Center is offering assistance to applicants seeking a visa for fiancée, marriage, for work, student visa or any other visa.