คำถามทั่วไปในการขอวีซ่าอเมริกา ตอนที่ 2

คำถามข้อที่ 1 วีซ่าอเมริกาประเภทใดๆที่ถืออยู่ในปัจจุบันจะยืดอายุการใช้งานออกไปได้หรือไม่ ?

โดยปกติวีซ่าทุกประเภทจะไม่สามารถยืดอายุการใช้งานได้ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ทุกครั้งและไม่สามารถผ่านกระบวนการอื่นใดได้

คำถามข้อที่ 2 แบบฟอร์มคำร้องจำเป็นต้องทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เสมอไปใช่หรือไม่ ?

ในทุกกรณีวีซ่าทุกประเภทจะต้องกรอกฟอร์ม DS-160 ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยนำหมายเลขแบบฟอร์ม DS-160 ทำการนัดวันสัมภาษณ์อีกต่อไปเพิ่มเติมครับ

คำถามข้อที่ 3 ขั้นตอนการพิจารณาคืออะไรครับ เมื่อได้ยื่นแบบฟอร์มเพื่อการพิจารณาให้กับสถานทูตแล้ว ?

ในบางกรณีเมื่อยื่นเอกสารเพื่อการขอวีซ่าสัมภาษณ์แล้ววีซ่าอเมริกาของท่านอาจจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมนับจากวันที่ยื่นเอกสารให้กับสถานทูต โดยทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าจะแจ้งผลให้ทราบภายหลัง กระบวนการใช้เวลาไม่เกินกว่า 60 วันนับจากวันที่ยื่นครับ

คำถามข้อที่ 4 ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏบนหน้าวีซ่าอเมริกาที่ได้รับในวีซ่าแต่ละประเภทมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ?

ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านที่แสดงอยู่บนหน้าวีซ่าอเมริกาของท่านนั้นถูกต้อง หากมีข้อมูลใดๆในวีซ่าของท่านที่ไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางหรือไม่ถูกต้อง ให้รีบแจ้งโดยทันที

ข้อมูลที่สำคัญก็คือวันหมดอายุวีซ่าที่ถือเป็นวันสุดท้ายที่สามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นคนกำหนดว่าท่านจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นานแค่ไหน และท่านต้องคอยปฏิบัติตามกฎที่ตั้งเอาไว้โดยสม่ำเสมอก็จะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในการพำนักอาศัยอยู่ของท่านและรวมทั้งการขอวีซ่าครั้งต่อไปของท่านก็ย่อมไม่ประสบปัญหาใดๆในการขอครั้งต่อไป ตามข้อมูลข้างต้นที่บอก

 

คำถามที่ พยายามกรอกแบบฟอร์ม DS-160 แต่มักติดปัญหาหลายอย่างๆ อาทิเช่น อัพโหลดรูปไม่ขึ้น กดแล้วไม่ผ่านไปหน้าต่อไป หรือปัญหาอื่นๆจุกจิกอย่างอื่นๆ ควรจะจัดการปัญหาดังกล่าวได้ยังไง ?

ง่ายมากครับ ติดต่อตัวแทนรับทำวีซ่าอเมริกา เพื่อกรอกแบบฟอร์ม DS-160 แทนตัวท่านหรือจะเข้าไปดูในเว็บไซท์สถานทูตก็ได้นะครับ แต่โทรขอความช่วยเหลือกับศูนย์วีซ่าอเมริกาไม่ได้นะครับ