รับรองเอกสาร

 

ศูนย์รับแปลเอกสาร,รับรองเอกสาร, หรืออยาก แปลเอกสาร แปลภาษา คิดถึงเราศูนย์รับแปลเอกสาร SP Center

รับรองโนตารี่

เนื่องด้วยมีความต้องการแปลเอกสาร หรือรับรองเอกสาร เพื่อใช้ในต่างประเทศสูง เพื่อใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นบริการหลังการแปลคือการรับรองเอกสารทั้ง จากกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมและสถานฑูตต่างๆในกรุงเทพฯ อาทิเช่น ต้องการทำเรื่องยื่นขอวีซ่าเพื่อไปพำนักอาศัยถาวรอยู่ในต่างแดน เช่นในยุโรป หรือในอเมริกา และออสเตรเลีย จึงมีความต้องการแปลเอกสารราชการไทยต่างๆ และผ่านการรับรองกระทรวงต่างประเทศ เพื่อนำยื่นต่อสถานฑูตในภายหลัง ด้วยมีข้อจำกัดที่ว่าเอกสารใดๆที่จะผ่านการรับรองกระทรวงต่างประเทศได้ ต้องเป็นเอกสารทางราชการออกให้โดยทางรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ด้วยเอกสารที่จะต้องนำยื่นผ่านกระทรวงต่างประเทศ ต้องมีความถูกต้องแม่นยำ สูง และเนื้อหาที่ทำการแปลเอกสารต้องมีความเที่ยงตรง ถูกต้อง ตรงกันกับต้นฉบับ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการนำไปใช้ในต่างแดน ภายหลัง

 

ส่วนการรับรองเอกสารผ่านกระทรวงยุติธรรม ทางกระทรวงได้จัดให้มีการสอบผู้รับรองเอกสารจากกระทรวงยุติธรรม ซึ่งทางศูนย์การแปลของเราก็จัดให้มีบริการรับรองเอกสารจากกระทรวงยุติธรรม มักจะใช้บ่อยในกรณีที่ทำการยื่นซองประมูล และนำเสนอสินค้าให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งก็ต้องอาศัยความแม่นยำ ถูกต้อง ในการแปลเอกสารต่างๆ เพื่อโอกาสการนำเสนอสินค้าพร้อมรายละเอียดที่ถูกต้องให้กับทางหน่วย งานราชการต่างๆในราชอาณาจักร การรับรองตามสถานฑูตต่างๆก็มีความต้องการสูงเพราะว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อทำงานหรือใช้ชีวิตกับครอบครัว หรือตามสามีไปอยู่ต่างแดน ทางศูนย์การแปลของเราก็มีบริการให้ในส่วนนี้   

โดยเราพร้อมให้บริการรับส่งเอกสารของ ท่านตามสถานทูตต่างๆในกรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยทำให้ท่านประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายโดยที่ยังได้และรับเอกสารที่สามารถใช้งานได้ตามความต้องการได้