รับแปลเอกสาร

เราคือศูนย์รับแปลเอกสาร SPCENTER ขณะนี้ได้ทำการย้ายไปที่ทำงานใหม่ตั้งอยู่ที่ อาคารเกษมกิจ ถ.สีลม ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารซีพี ทาวเวอร์ โดยอาคารเกษมกิจยังเป็นศูนย์ IOM CENTER เพื่อการตรวจสุขภาพใช้ในการอพยพคนเข้าเมืองตามข้อกำหนดของสถานทูตอังกฤษอีกด้วย และต้องขอขอพระคุณลูกค้าต่างๆที่ให้ความไว้วางใจในบริการของเรา

 

 

 นอกจากนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลในระดับภูมิภาคหรือ AEC ในเร็วๆนี้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านเพื่อการประกอบธุรกิจ การอพยพย้ายแรงงาน และผู้คนในระหว่างชาติต่างๆที่เข้าร่วมกับ AEC ดังนั้นทางศูนย์ของเราจึงได้มุ่งเน้นให้บริการรับแปลเอกสารนหลากหลายภาษา อาทิเช่นบริการแปลเอกสารภาษาพม่า ภาษาจีน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามวัตถุประสงค๋์ต่างๆ รวมทั้งบริการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตต่างๆอันเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายไทยอีกด้วย 

ดังนั้นทางทีมงานจีงได้จัดหาอาจารย์นักแปลที่เชี่ยวชาญ มาคอยให้บริการท่านในราคาที่คุณพึงพอใจ เพียงติดต่อเข้ามาสอบถาม ถึงราคาเบื้องต้น และลักษณะงาน พร้อมกับระยะเวลากำหนดส่งมอบงาน 
 

วิธีการติดต่อได้สะดวกโดยการส่งเอกสารที่ต้องการให้บริการรับแปลเอกสาร 

ได้ทางอีเมล์  sptranslationcenter@hotmail.com

และหรือโทรติดต่อสำนักงาน โทร. 02-632-8271 แฟกซ์ 02-632-8271  หรือสายด่วน เคน 086-338-9935 

บริการตามที่กล่าวข้างต้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพื่อการเตรียมความก่อนเข้าสู่สมาคมอาเซียนที่มีอะไรพิเศษมากกว่าการเปิดโอกาสให้มีการอพยพย้ายแรงงาน การใช้สกุลเงินเดียวร่วมกันในอนาคต งดการเก็บภาษีการค้า เปิดโอกาสเพิ่มมากขึ้นด้านการค้า สินค้าบริการและการลงทุนได้อย่างไม่มีข้อจำกัด แต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซึ่งส่วนใหญ่จัดทำเป็นภาษาต่างประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ ภาคเอกชน ประชาชน หรือผู้ที่มีสิทธิใช้ประโยชน์จาก AEC ในด้านต่างๆต้องเตรียมความพร้อมศึกษาข้อมูลรอบด้านเพื่อเผชิญกับสิ่งท้าทายที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ครับ 

ความเป็นมืออาชีพด้านการรับแปลเอกสารของเรามีดังต่อไปนี้   

ความเป็นมืออาชีพที่มีคุณภาพ 

เพราะว่าการแปลภาษาตามความต้องการจำเป็นต้องมีความถูกต้องแม่นยำตามภาษาหลักที่แปลเป็นภาษารอง โดยไม่สูญเสียข้อความหรือข้อมูลสำคัญตามตัวต้นฉบับ เพราะอาจนำไปสู่ความเสียหายได้

 

การคิดค่าบริการรับแปลเอกสาร

โดยอัตราค่าบริการจะคิดตามความยากง่าย ภาษาที่แปล และปริมาณที่ต้องการให้แปลครับ สามารถส่งตัวอย่างเอกสารเข้ามาเพื่อการประเมินราคาให้ก่อนเบื้องต้นได้ 

ความสะดวก

โดยเราได้จัดทีมงานช่วยในการรับส่งเอกสารตามสถานที่ต่างๆตามทีกำหนดเพื่อความสะดวกรวดเร็วและทันต่อความต้องการอันเร่งด่วนในเกือบทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจราจรและอื่นๆตามความต้องการ