รับแปลเอกสาร1

  • Posted on: 20 October 2013
  • By: zenno

ศูนย์รับแปลเอกสารและรับทำวีซ่า SPCENtER เพราะว่างานแปลภาษาคือภารกิจหลักของเรา ยินดีให้บริการครับ ติดต่อเรา ศูนย์รับแปลเอกสาร

 


บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้การแปลภาษาธรรมะให้เป็นภาษาอังกฤษ คิดว่าจะน่าจะช่วยดับความร้อนแรงของหลายๆเรื่องในใจของหลายคนได้นะครับ 

โดยจะเริ่มต้นจากธรรมมะพหรมวิหาร 4 ซึ่งสามารถเรียกรวมได้ว่า "Four Sublime States Of Mind  - ขอขยายความเพิ่มเติมคำว่า Sublime แปลว่า สิ่งประเสรฺิฐ สิ่งอันเจริญแล้ว อ้อควรจะจดจำศัพท์ที่ใกล้เคียงด้วยนะครับ เพื่อให้งานรับแปลเอกสารหรืองานเขียนของท่านมีสีสรรมากเพิ่มขึ้นนะครับ   

เมตตา:loving-kindness - Mercy - 
หรือที่อาจจะได้ยินกันบ่อยอีกคำหนึ่งว่า เมตตาธรรมค้ำจุนโลก แปลได้ว่า 
Clemency dharma supports the world (Kindness)

กรุณา:compassion - compassionate บางครั้งเราก็อาจจะคำๆนี้มาผสมกับคำอื่นๆแล้วจะพบว่าความหมายได้เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง อาทิเช่น Compassinate Leave - หมายถึงเหตุการณ์ที่มีการละทิ้งโดยได้รับอนุญาต จากหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรือหน้าที่ที่เกียวข้องเพื่อไปหาครอบครัวที่เจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตครับ -  leave granted in an emergency such as family sickness or death  

มุทิตา:sympathetic joy  - คำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่น่าสนใจมากครับ โดยผมจะแบ่งมันออกมาเป็นสองแบบนะครับโดยเป็นศัพท์ที่ใกล้เคียงและมีรากศัพท์ตัวเดียวกันครับ 
 Empathy คือ เห็นใจเขา เข้าใจเขา แต่ ตัวเรา จิตปกติ จิตว่าง มีสติ ไม่มีอคติ ไม่มีลำเอียง ไม่อิน
 Sympathy คือ เห็นใจ เข้าใจ แต่ ตัวเรา มีอารมณ์ร่วมด้วย อินด้วย เจืออคติลำเอียงไปกับเขาด้วย  อันนี้ผมก็ยอมรับว่ายังอยู่ในช่วงนี้ไม่อาจหลุดพ้นเหมือนกันครับ 

อุเบกขา: equanimity - ดูตัวอย่างประโยคตัวสุดท้ายหน่อยครับ น่าสนใจอีกแบบครับ 
The person who has reached the state of perfectionhas equanimitytoward the vicissitudes of life.  คนที่มีถึงสถานะของความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างแล้วย่อมมีความสงบเบิกบากที่มีต่อความผันผวนของชีวิต

จงรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ จงถือคำวิจารณ์เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจ แม้ว่าบางครั้งคำวิจารณ์นั้นจะไม่ยุติธรรมและถูกต้องก็ตาม จงมานะ เอาชนะคำวิจารณ์ให้ได้ อย่าเสียใจจนเลิกแปลไปเลย จงคิดว่า ถ้าไม่ต้องการถูกวิจารณ์ก็จงเก็บต้นฉบับไว้ที่บ้านเพื่ออ่านเองคนเดียว