ตัวอย่างจดหมายขอวีซ่า กรณีพ่อแม่เอาบุตรไปด้วย

บล็อกนี้เขียนขึ้นเพื่อแสดงตัวอย่างจดหมายอีกประเภทหนึ่งที่เหมาะสมในเวลาที่ผู้ปกครองต้องการนำบุตรหลานไปเที่ยวต่างประเทศในบางครั้งอาจจะมีการร้องขอเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่รับยื่นวีซ่าตามศูนย์รับทำวีซ่าต่างๆ ในกรณีนี้เป็นกรณีที่มีการร้องขอเพิ่มเติมจาก ศูนย์รับทำวีซ่าอังกฤษ VFS UK, Bangkok, Thailand ที่มีการร้องขอเอกสารยืนยันเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรให้นำมาแสดงว่าผู้ ปกครองมีความประสงค์นำบุตรหลานของตนเองเดินทางไปต่างประเทศโดยอยู่ภายใต้การปกครองและดูแลของตนตลอดการเดินทางถึงแม้ว่า หลายๆท่านอาจจะคิดว่ามองยังไงก็มองไม่เห็นความจำเป็นแต่ถ้าคุณขอมา ก็จำต้องจัดให้นะครับ ไม่มีทางหลีก เลี่ยง ต้องยอมยกธงขาวสถานเดียวครับ

   ถ้าหากจำเป็นต้องแสดงจดหมายอธิบายถึงเหตุผลดังกล่าว ก็มาดูตามตัวอย่างข้างล่างนี้เลยครับ  

ถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ

                                  เคน 086-338-9935 ศูนย์รับแปลเอกสาร SPCENtER      


Parents ’s Name : XXXXX  and XXXX

Address : XXXXXXX

Tel. 08-XXX-XXXX

                                                                  Date 30/06/2015

UK Embassy,

Visa Section, Bangkok, Thailand

Ref No. : a visitor visa 

Subject : Additional statement to support the aforementioned applicants for UK  visa application for our 4 family members

To whom it may concern :

This letter is kindly written due to further inquiry of the UK Embassy for more ground of reason to visit the UK on basis of recreational purpose during our children school summer from XX July to XX Aug 2015 as we shall visit friend and stay with him at the following address; XX XXXXX.

Please also note that both children while visiting the UK, they are under our maintenance the lawful guardians and all available costs shall be verified by other related documents annexed herewith. 

We, the undersigned, the parents of all two children, hereby certify that the above statements are true in every respect. If you have further inquiry please directly contact us the above address. 

                                                                      Faithfully Yours,

 

                                                 XXXXXXXX  &  XXXXXXX