ทำไงดีถ้าหากทำงานอิสระ แต่อยากยื่นขอวีซ่า เรามีคำตอบ

หากกำลังต้องการยื่นขอวีซ่าไปประเทศใดสักแห่งหนึ่งแต่ยังมึดมนสิ้นหนทางว่าตูข้าจะเอาอะไรยืนยันเรื่องงานดี  แสนมึนงง เพราะว่าอาจจะถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าได้โดยง่ายดาย อาทิเช่น วีซ่าอังกฤษ หรือวีซ่าออสเตรเลีย ที่จะพิจารณาจากเอกสารยื่นประกอบเป็นหลัก เราอาจมีทางออก โดยมองไปที่งานชั่วคราวที่ทำอยู่ อาทิเช่น เป็น แดนเซอร์ นักร้อง นางแบบ หรืออาชีพอิสระอื่นๆ ก็คงไม่พ้นต้องศึกษาตนเองและเขียนจดหมายอธิบายถึงอาชีพที่ทำอยู่ให้จงดี โดยเราได้นำตัวอย่างมาแสดงให้ดูดังต่อไปนี้ครับ โดยผมเป็นคนเขียนเอง ด้วยทักษะอาชีพรับแปลเอกสาร จึงได้พยายามใส่ข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็น ทำให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายเข้าไว้ เรามาดูกัน 

 

Full’s Name : XXXXXXXX

Thai Passport No.  XXXXX

Date of Birth :  10/Dec/XXXX

 

RE: VISITOR VISA APPLICATION FOR 9 DAYS IN THE UK

Subject : Additional Statement of my part-time employment as freelance model

Enclosures : Portfolio and Tax Payment Receipt

                                                                        Date:  6 July 201x

To whom it may concern,

This letter is sincerely made by me, the undersigned, giving more statements about my portfolio as freelance model detailed in the attachment.

 

The following supporting documents are enclosed herewith for further information ;

  • Xxx  magazine – model of cosmetics ad.
  • Cosmopolitan magazine – model artist of one column
  • Motor Show, Thailand 201X – Model Exhibition
  • Just Modern (Hair Colors Creams) – Model
  • Tax Payment Receipt due to income tax

 

These mentioned documents are annexed hereunder as the proof of my part- time employment or as professional model for variety of products and events in Thailand. 

The main purpose of this trip shall be on basis of recreational purpose together with 5 Thai friends as available one name as follows; 

1. Mrs. XXXX

2. Mr. XXX

3. Mr. XXX

4. Ms. XXX

5. Ms. XXX 

 

Lastly, I can assure that I will meet the obligations under condition of my visa and not engaging in employment while in the Europe and leave on time definitely.  Please do not hesitate to contact me if you require any further information                                                                                                      

Sincerely Yours,