ค่าบริการรับแปลเอกสาร

  • Posted on: 26 October 2013
  • By: zenno

บล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในอีกแง่หนึ่งของการคิดค่าบริการรับแปลเอกสาร หรือแปลเอกสารโดยจะยืดตามงานแปลไทย - อังกฤษ  และ อังกฤษ-ไทย เป็นหลักนะครับ เพราะว่าเป็นภาษาหลักที่ยอมรับได้ว่าเป็นภาษาทางราชการที่บ้านเรายอมรับได้ครับ โดยเป็นการคาดการณ์ และประเมินตามความเหมาะสมนะครับ ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับ  โดยมีหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาบริการรับแปลภาษา เป็นไปตามมาตรฐานที่ผมกะโดยคร่าวๆนะครับ  

โดยจะไล่จากง่ายไปยาก ซึ่งในกรณีที่เป็นงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ด้วยยังอยู่ในระดับที่นักแปลมือสมัครเล่นสามารถเข้ามาร่วมวงได้ ถ้าไม่เจอเอกสารบทความที่มีศัพท์ทางเทคนิคสลับซับซ้อน หรือยากต่อการเข้าใจมากเกินไปนัก  ดังนั้นราคาที่เหมาะสมจะตกอยู่ที่ 0.25-.50 ต่อคำ หรือประมาณ 200 บาทขึ้นไป

ในทางตรงกันข้าม เป็นการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ อันนี้จะยากขึ้นมามากกว่าเดิมพอสมควร ประมาณได้ว่ายากกว่าประมาณเกือบ 3 เท่าครับ แต่ก็ยังอาจจะเป็นงานที่เหมาะสมต่อนักแปลมือที่เหนือกว่ามือสมัครเล่นเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับ โดยอาจจะให้บริการงานแปลง่ายๆโดยทั่วไปอาทิเช่น จดหมายหาแฟนหรือจดหมายทั่วไปที่ไม่เป็นทางการนักราคาเหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 200 - 250 บาท
 
เราขยับข้ามขั้นให้สูงขึ้นมาอีกระดับที่เป็นงานแปลอังกฤษเป็นไทยโดยผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษระดับปานกลางถึงกลางสูงและถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยที่ค่อนข้างตรงกันกับภาษาต้น ราคาที่เหมาะสมจะอยู่ประมาณ 300 - 400 บาท 
ตรงกันข้ามถ้าแปลไทยเป็นอังกฤษโดยจัดทำได้ตามระดับมาตรฐานและฝรั่งหรือคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเข้าใจได้ดีพอสมควร ราคาที่เหมาะสมจึงเริ่มต้นที่ 350-450 บาท 
 
มาถึงระดับสูงทั้งการแปลไทยเป็นอังกฤษหรืออังกฤษเป็นไทย หรือมีความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมากอยู่ในระดับเดียวกันกับฝรั่งที่มีความรู้สูงพอสมควรโดยทั่วไปดังนั้นราคาที่เหมาะสมจึงเริ่มต้นที่ 450 - 600 บาทครับ  
 
หมายเหตุ ข้อมูลอ้างอิงข้างต้นถือเป็นบทความความคิดเห็นส่วนตัวไม่อาจจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดหรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงผูกมัดใดๆ