วีซ่านักเรียนอังกฤษ

  • Posted on: 18 October 2013
  • By: zenno

คิดจะขอวีซ่าอังกฤษ ประเภทวีซ่านักเรียนอังกฤษ ติดต่อเรา SP CENtER ศูนย์รับทำวีซ่าอังกฤษ -  รับแปลเอกสาร 

อยากจะเป็นนักเรียนอังกฤษ เรียนในอังกฤษ ก็ต้องขอวีซ่าอังกฤษก่อน  ติดต่อเราสายด่วน เคน โทร.0863389935  

เลือกไปเรียนที่อังกฤษ ประเทศต้นกำเนิดภาษาอังกฤษ อาจจะเป็นความฝันและความต้องการของหลายๆคน อย่าทำให้ฝันของคุณต้องสลายไปซะก่อน ถ้าหากวีซ่าอังกฤษถูกปฏิเสธ ทุกอย่างต้องถูกตัดตอนสิ้นสลายไป เนื่องจากการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ คงจะหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่สูงมากพอสมควรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นต้องมีสปอนเซอร์สนับสนุน ก็คงทราบกันดีว่าแหล่งที่มาของเงินทุนโดยทั่วไปแล้วก็ต้องพึ่งบิดามารดาเป็นหลัก จึงควรตั้งใจเรียนกันให้มากๆนะครับ ถ้ารักท่านต้องหัดรักตัวเองซะก่อนด้วยการตั้งใจเรียนนะจ๊ะ

ติดต่อเข้าที่เราศูนย์รับทำวีซ่าอังกฤษ  SP CENtER สายด่วน เคน 086-338-9935  สำนักงาน โทร. 02-2528234 อีเมล์ : sptranslationcenter@hotmail.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าอังกฤษ

หลังจากที่พิจารณาอย่างรอบคอบและคิดอย่างละเอียดดีแล้วว่าต้องไปเรียนที่อังกฤษ เพื่อไขว่คว้าความรู้อันไม่มีที่สิ้นสุด ในด้านต่างๆ แล้วตามแต่ความต้องการ โดยอาจจะพิจารณาตามหลักการของระยะเวลาหลักสูตรที่จะเรียนว่าต่ำกว่า 6 เดือนหรือว่าเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว

ถ้าหากต่ำกว่า 6 เดือนไม่จำเป็นต้องตรวจร่างกายและต้องสมัครขอวีซ่าอังกฤษในประเภทวีซ่าเยี่ยมเยียนแบบนักเรียน“Student visitor visa”  ในทางตรงกันข้ามหากมากกว่า 6 เดือนต้องเป็นวีซ่านักเรียนอังกฤษ พร้อมทั้งตรวจร่างกายประกอบการยื่นขอวีซ่า (Tier 4)

A. วีซ่านักเรียนอังกฤษ โดยทั่วไปจัดอยู่ในหมวด Tier 4 และแบ่งออกมาโดยคร่าวๆเป็นสองประเภทหลัก

1.    วีซ่านักเรียนทั่วไป – มีอายุเป็นเกณฑ์วัดโดยสมัครขอได้เมื่อมีอายุ 16 ปีขึ้นไป (ขอวีซ่าใหม่เพื่ออยู่เรียนต่อได้ตามคอร์สที่เรียนเพิ่มเติม)

2.    วีซ่าเด็กนักเรียน โดยเป็นการศึกษาระดับเยาวชนในอายุระหว่าง 4 – 17 ปี ไป (ขอวีซ่าใหม่เพื่ออยู่เรียนต่อได้ตามคอร์สที่เรียนเพิ่มเติม)

B. วีซ่าเยี่ยมเยียนแบบนักเรียน โดยเป็นการศึกษาระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน

ในกรณีที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งต้องเป็นหลักสูตรใดๆไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนภาษาหรืออื่นๆที่ต่ำกว่าระยะเวลาตามที่กล่าว และไม่สามารถขอต่อวีซ่าเพื่ออยู่ต่อได้หรืออายุไม่ถึง 18 ปี ก็สามารถขอเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนได้ แต่อยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน และไม่สามารถขอวีซ่าเพิ่มเติมเพื่ออยู่ต่อได้

วิธีการสมัครขอวีซ่านักเรียน(Tier 4) จำเป็นต้องผ่านมาตรฐานข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

มีข้อกำหนดให้ต้องมีสปอนเซอร์ หรือสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนที่จะเสนอหลักสูตรการศึกษาต่างๆ โดยสถาบันดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตเป็นหน่วยที่จะออกหนังสือรับรองการศึกษาและออกวีซ่านักเรียนได้ (VISA LETTER) โดยต้องแลกกับการขึ้นทะเบียนตรงกับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศอังกฤษ UK Border Agency ซึ่งทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษได้แสดงรายชื่อสถาบันที่ผ่านการลงทะเบียนเอาไว้ จึงควรตรวจสอบเบื้องต้นให้แน่ใจว่าจะได้รับเอกสารที่ถูกต้องเพื่อการขอวีซ่า 

หลักเกณฑ์พิจารณาการออกวีซ่านักเรียน Tier 4 จะต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 40 คะแนนและ 30 คะแนนต้องมาจากการได้รับจดหมายยืนยันการศึกษา (VISA LETTER) และอีก 10 คะแนน จากการแสดงเงินทุนที่จะใช้จ่ายในการศึกษาดังกล่าวในแต่ละเดือนที่ครอบคลุมได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร  โดยต้องทำการคำนวณถึงเงินทุนในจำนวนที่ถูกต้องตามข้อกำหนด โดยควรติดต่อเข้ามาเพื่อขอคำปรึกษาเบื้องต้นในการพิจารณาขอวีซ่าโดยละเอียด 

การสมัครวีซ่านักเรียนไทร์ คุณต้องผ่านข้อกำหนดของกฎหมายการเข้าเมือง โดยต้องได้รับคะแนนสะสมทั้งหมด 40คะแนน และ 30 คะแนนของทั้งหมด 40 คะแนนมาจากการมีคำยืนยันการยอมรับเข้าศึกษาหรือจดหมายวีซ่า และที่เหลืออีก10 คะแนนจะมาจากการมีเงินที่เพียงพอกับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน จำนวนเงินที่ต้องแสดงเพื่อให้ได้ 10คะแนนนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตรและสถานที่ที่คุณไปศึกษา