วีซ่าอเมริกาประเภทนักเรียน F-1

รายละเอียด วีซ่าอเมริกาประเภทนักเรียนระยะสั้น  ยาว

 

เอกสารที่จำเป็นต้องจัดทำก่อนการยื่นขอวีซ่าอเมริกาประเภทนักเรียน

ศูนย์รับทำวีซ่าอเมริกา สายด่วนเคน  086-338-9935, 

สำนักงาน 02-632-8271 แฟกซ์ 02-632-8271 

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้  

http://www.spvisa-translations.com/รับทำวีซ่าอเมริกา-ฟอร์มDS-160