วีซ่าสวีเดน

  • Posted on: 19 October 2013
  • By: zenno

บล็อกนี้ทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการยื่นขอวีซ่า อันควรรู้ก่อนการขอวีซ่าสวีเดน ศูนย์รับทำวีซ่าสวีเดน VFS ย้ายจากอาคารอัมรินทร์พลาซ่าไปที่อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 12 อยู่บริเวณด้านหลังเซ็นทรัลชิดลม ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-263 - 9105 

เวลาทำการ

จ. -  ศ. เวลา 08.00น.-12.00น. / 13.00น.-15.00น. ( รับยื่นวีซ่า )    

จ. -  ศ. เวลา 13.00น.-16.00น.  (รับเล่มคืน) 

ในกรณีที่เป็นวีซ่าสวีเดนประเภทพำนักถาวร ต้องติดต่อที่สถานทูตสวีเดนประจำกรุงเทพฯ 

ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส 1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  02 2637211 ( จ.- พฤ. เวลา 14.00-15.00 น.)

โทรสาร   02 2637267 


อีเมล์  visabkk@foreign.ministry.se

แผนกวีซ่าสวีเดน 
อ. - พฤ. เวลา 08.00-10.00น. เปิดให้ยื่นวีซ่าประเภทถาวร  และเวลา 14.00-15.00 น. สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน 

วันหยุดประจำปี 2556 สถานทูตสวีเดน  
- วันอังคาร 1 มกราคม - วันจันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 

- วันจันทร์ 15 เมษายน - วันอังคาร 16 เมษายน 

- วันจันทร์ 6 พฤษภาคม - วันศุกร์ 24 พฤษภาคม  

- วันจันทร์ 12 สิงหาคม - วันพุธ 23 ตุลาคม 

- วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม - วันอังคาร 24 ธันวาคม 

- วันพุธ 25 ธันวาคม  - วันพฤหัสบดี 26 ธันวาคม 

- วันอังคาร31 ธันวาคม