แผนท่องเที่ยว

  • Posted on: 11 September 2017
  • By: zenno

แผนการท่องเที่ยว (Itinerary) จัดเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าได้หลายประเทศ อาทิเช่น วีซ่าอเมริกา วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าอังกฤษ และวีซ่าสวีเดนเป็นต้น โดยมุ่งหวังให้รายละเอียดในการเดินทาง วันเดินทางไปกลับ สถานที่ท่องเที่ยว ลำดับสถานที่ที่ต้องการเดินทางไปเยี่ยมชม กำหนดการคร่าวๆในแต่ละสถานที่ตามลำดับระยะทาง

                                                          ITINERARY 

ด้วยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้กับเจ้าหน้าที่วีซ่าเพื่อพิจารณาการยื่นสมัครวีซ่าของเรา โดยเฉพาะประเภทเยี่ยมเยียนและท่องเที่ยวเป็นหลักด้วยนะครับ โดยจะต้องสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ต้องการพำนักในประเทศนั้นๆ ด้วย

นอกจากนี้การกำหนดเส้นทางในการท่องเที่ยวล่วงหน้า ยังมีประโยชน์ในการประหยัดเวลาและเงินทุนที่ใช้ในการท่องเที่ยว โดยสามารถควบคุมเวลาและสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละวัน และรวมทั้งจองโรงแรมใกล้เคียงกับเมืองที่เราต้องการไปเยี่ยมเยียนในแต่ละสถานที่ได้ชัดเจน ภายใต้งบประมาณที่เรากำหนดอีกด้วย

โดยจะต้องกำหนดคร่าวๆดังต่อไปนี้

1.วัตถุประสงค์หลักในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการจะไป

2.ระยะเวลาที่ต้องการเดินทางหรือลางานได้

3.งบประมาณที่ใช้จ่ายได้เป็นค่าที่พักจองโรงแรม, ค่าเดินทาง, ค่ากิจกรรมและอื่นๆ

4. เน้นกิจกรรมใดบ้างเป็นหลักอาทิเช่น ช็อปปิ้ง กลางแจ้ง พิพิภัณฑ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ เป็นหลักตามความต้องการ

5. จำนวนสมาชิกที่ร่วมเดินทาง เพศ และอายุ ที่มีความเหมาะสมแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกัน 

โดยเมื่อกำหนดการเบื้องต้นคร่าวๆเบื้องต้นแล้วก็นำไปสู่การจองโรงแรมและเที่ยวบินที่ถูกต้อง สะท้อนต่อความต้องการ และมีขีดความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น ย่อมส่งผลต่อการพิจารณาวีซ่าประเภทต่างๆของคุณอีกด้วย 

โดยเราได้จัดแสดงแผนการท่องเที่ยวโดยคร่าวๆของแต่ละประเทศ โดยอันดับแรกเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา และจะทยอยนำมาลงเพิ่มเติมให้ดูกันนะครับ 

วีซ่าอเมริกาเมืองลอสแองเจอลิส – เมืองลาสเวกัส 

วีซ่าสวีเดน - เมืองสตอคโฮล์ม - เมืองโอรีโบร - เมืองออสโล(นอร์เวย์)